Дародавци

   

„Ко Цркви даје Богу позајмљује а Бог никоме дужан не остаје“

Листа дародавца је у фази израде па се извињавамо уколико постоји грешка или ваше име није видљиво на страници. За корекцију, молим Вас пишите на е-маил: radovanovic@bluewin.ch или Тел: +41 32 322 34 19. Хвала на разумевању!

А

Антић Југослав Света Петка 08.08 / Свети Никола 19.12

Антић Милун Света Петка 08.08 / Свети Никола 19.12

Антић Сима Ваведење 04.12

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

     

Б

Боић Слађана Свети Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Бркић Горан Аранђеловдан 21.11

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

         

В

Воиновић Радојко Свети Никола 22.05 / 19.12

Воиновић Милка Свети Никола 22.05 / 19.12

Воиновић Михаило Велика Госпојина 28.08

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

       

Г

Гецић Милан Света Петка 08.08

Голубовић Драган Аранђеловдан 26.07 / Аранђеловдан 21.11

Гошев Оливера Видовдан 28.06 / Свети Јован 20.01

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Д

Димитровић Дејан Света Петка 08.08

Динић Сима Свети Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Ђ

Ђурђевић Дејан Свети Јован 20.01

Ђорђевић Драгиша Митровдан 08.11

Ђорђевић Горан Света Петка 08.08 / 27.10

Ђорђевић Санда Ваведење 04.12

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Е

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Ж

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

З

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

И

Илић Микица Велика Госпојина 28.08

Илић Никола Велика Госпојина 28.08

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Ј

Јанковић Дарко Аранђеловдан 21.11

Јанковић Звонко Света Петка 08.08 / Света Петка 27.10

Јанковић Зоран Митровдан 08. 11

Јанковић Радојко Аранђеловдан 21.11

Јовановић Сенад Велика Госпојина 28.08 / Света Петка 27.10

Јонић Љубиша Свети Алимпије 09.12

Јовановић Добрија Св. Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Јовановић Драгослав Св. Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Јовановић Винко Св. Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Јанковић Радомир Света Петка 08.08 / Света Петка 27.10 / Митровдан 08.11

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

К

Калиновић Бојан Свети Никола 28.08 / Свети Никола 19.12

Калиновић Горан Свети Никола 28.08

Керић Негослав Аранђеловдан 21.11

Кодић Рајко Света Петка 08.08 / 27.10

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Л

Лукић Страхиња Свети Георгије 06.05

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Љ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

М

Марињес Драгослав Света Петка 08.08

Марињес Драгослав Свети Никола / 22.05 / Свети Никола 19.12

Марковић Србијанка Свети Никола / 22.05 / Свети Никола 19.12

Мартиновић Ранко Света Петка / Свети Никола

Мартиновић РанкоСвети Никола 22.05 / Света Петка 27.10

Мартиновић Томислав Свети Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Мартиновић Ненад Свети Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Митровић Срба Свети Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Миланов Драган Свети Никола 22.05 / 19.12

Милосављевић Братислав Митровдан 08.11

Милошевић Видојко Свети Никола 19.12

Милошевић Саша Свети Никола 19.12

Милошевић Саша Велика Госпојина 28.08

Митровић Славица Митровдан 08.11

Митровић Мики Митровдан 08.11

Миланов Лука Свети Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Младеновић Дејан Света Петка 08.08 / Света Петка 27.10

Младеновић Мирољуб Аранђеловдан 26.07 / Аранђеловдан 21.11

Младеновић Слађан Света Петка 08.08 / Света Петка 27.10

Мораревић Мирољуб Свети Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Н

Николић Бранислав Велика Госпојина 28.08

Николић Зоран Света Петка 27.10

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Њ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

О

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

П

Павловић Далибор Света Петка 08.08 / Аранђеловдан 21.11

Павловић Раде Света Петка 08.08 / Света Петка 27.10

Пауновић Бојан Велика Госпојина 28.08

Пауновић Југослав Свети Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Пантелић Зоран Велика Госпојина 28.08

Пајкић Бојан Свети Алимпије 09.12

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Р

Радуловић Негован Велика Госпојина 28.08

Радовановић Горан Велика Госпојина 28.08

Радовановић Лела Свети Јован / Свети Алимпије

Радовановић Љубинка Св. Јован / Св. Алимпије

Радовановић Славољуб Св. Јован / Св. Алимпије

Рајковић Витомир Аранђеловдан 21.11

Рајковић Бобан Аранђеловдан 21.11

Рајковић Ненад Света Петка 08.08

Рошковић Јован Света Петка 08.08 / Света Петка 27.10

Рошковић Златан Света Петка 08.08 / Света Петка 27.10

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

С

Савић Братислав Митровдан 08.11

Савић Давор Аранђеловдан 21.11

Савић Завиша Света Петка 08.08 / Света Петка 27.10

Савић Зоран Митровдан 08.11

Спасић Томислав Свети Никола 22.05 / Свети Никола 19.12

Спасић Ненад Велика Госпојина 28.08

Спасић Дејан Велика Госпојина 28.8

Станковић Дејан Свети Никола 19.12

Станојевић Југослав Света Петка 27.10

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Т

Томић Негослав Митровдан 26.07 / Аранђеловдан 08.11

Томић Миле Аранђеловдан 26.07 / 21.11

Томић Саша Свети никола 22.05 / Аранђеловдан 26.07

Томић Саша Света Петка 27.10

Траиловић Славољуб Света Петка 08.08 / Света Петка 27.10

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Ћ

Ћосић Дејан Света Петка 08.08 / Света Петка27.10

Ћосић Негослав Света Петка

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

У

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Ф

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Х

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Ц

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Ч

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Џ

Џонсон Ненад Света Петка 08.08 / Митровдан 08.11 / Свети Никола 19.12

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

      

Ш

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Крсна Слава или Место